Skip to content

Discipelen maken uit alle volken

Een tweejarige training voor kerkplantingsteams

 
 

“If you make disciples, you will always get the church.
But if you try to build the church, you will rarely get disciples.”

Mike Breen

Jezus heeft de grootste beweging aller tijden op gang gebracht. Hij investeerde diep in een kleine groep. “Doen jullie mij na”, zo instrueerde hij zijn elftal. “Maak discipelen uit alle volken door erop uit te gaan, te dopen en te leren onderhouden wat ik geboden heb” (Mat.28:18-20).

In deze training onderscheiden we vijf fasen in de uitvoering van de Grote Opdracht die leidt tot vermenigvuldigende geloofsgemeenschappen. Elk onderdeel wordt eerst geïntroduceerd tijdens een weekend en in de maanden daarna uitgediept in online lessen. Haal eruit wat erin zit, door met je team tijd vrij te maken voor verwerking.

  • Fase 0: jezelf voorbereiden (vanaf april 2022)
  • Fase 1: klaar voor de start (vanaf oktober 2022)
  • Fase 2: discipelen maken (vanaf april 2023)
  • Fase 3: leiders trainen (vanaf oktober 2023)
  • Fase 4: de gemeenschap vermenigvuldigen (vanaf april 2024)

KLAAR VOOR DE START

We stellen onszelf graag aan je voor en geven een overzicht van de training waar je aan begonnen bent.

OP MISSIE GAAN | HET WEEKEND

Op missie gaan, daarover spraken Hans, Rien en Sara tijdens het eerste teamtrainingsweekend. Je vindt hun lezingen, presentaties én opdrachten in deze lessen.

OP MISSIE GAAN | VERDIEPINGSLESSEN

In vijf lessen bespreken we Lukas 10:1-9. 

“Wij bouwen aan interculturele kerken”