Les 10: Trainen van Leiders

Het trainen van anderen is onderdeel van de missie. Bij het op- en uitbouwen van een netwerk van missionaire gemeenschappen moet je dit onderwerp goed doordacht hebben. Hoe train je sterke en competente leiders? Dat is het onderwerp waar we het in deze les over gaan hebben.

Video

Bekijk eerst de video en beantwoord de vragen. De video is in het Engels, een Nederlandse vertaling is beschikbaar.

Hoe kun je bewust investeren in nieuwe leiders? (Duur: 4:55).

De script van de video is beschikbaar (Engels en Nederlands).

Reflectie

 1. Wie zijn de mensen binnen de MC die je traint om te kunnen leiden en uitgezonden te worden als nieuwe MC leiders?
 2. Op wat voor manier ben je bewust aan het investeren in bestaande leiders binnen je MC?

Les 9: Het Vermenigvuldigen van Liefdevolle Communities

Vermenigvuldigen zit in het DNA van ICP Europe. Zodra een Missional Community op gang is gekomen, rijst de vraag: hoe te vermenigvuldigen? In deze les gaan we in op dit uitdagende en spannende onderwerp!

Video

Bekijk eerst de video en beantwoord de vragen. De video is in het Engels, een Nederlandse vertaling is beschikbaar.

Hoe kan je anderen op een goede manier uitzenden om een Missional Community te starten? (Duur: 4:27).

Het script van de video is beschikbaar (Engels en Nederlands).

Reflectie

 1. Wie zijn de potentiële leiders van de volgende MC, en hoe kun je ze goed begeleiden om uitgezonden te worden met een missie?
 2. Wat is de volgende ‘missionaire grens’ of missionaire mogelijkheid die je samen als MC zou kunnen verkennen?

Maak het praktisch

Eén van de grootste problemen bij het vermenigvuldigen van een Missional Community is dat de kerngroep niet solide genoeg is. Het gevolg is dat het vermenigvuldigingsproces helemaal niet succesvol zal zijn. Check met deze oefening of je community klaar is voor vermenigvuldiging.

 1. Doe deze oefening met de leiders van je Missional Community. Vergelijk de antwoorden.
 2. Gebruik de video van Rich om erachter te komen hoe je de Missional Community nog beter kunt voorbereiden op (toekomstige) vermenigvuldiging.

Les 8: De Basisprincipes van een Missional Community

“De Basisprincipes van een Missional Community” maakt deel uit van de Tool module Missional Community. Wat is een MC? Hoe leid je een MC? Wat is onze missie? In deze les beginnen we met ontdekken wat een MC werkelijk is.

Video

Bekijk eerst de video en beantwoord de vragen. De video is in het Engels, een Nederlandse vertaling is beschikbaar.

Wat is de missie van je Missional Community: een bevolkingsgroep of een plaats? (Duur: 4:59).

Het script van de video is beschikbaar (Engels en Nederlands).

Reflectie

 1. Op wat voor manier ben je bezig met het bouwen en investeren in een nieuwe gemeenschap?
 2. Wat is je missie – een bevolkingsgroep of een plaats?

Maak het praktisch

In onderstaand artikel vind je de eerste stappen om een beter beeld te krijgen van het gebied waar je geroepen bent om te dienen en hoe je verschillende doelgroepen kunt onderscheiden. Bespreek met je team welke stappen op dit moment het beste in jullie proces passen. Maak een plan en ga er voor!

Meer?

Theo Visser, ICP Manual: Planting Churches through Missional Communities, 2021, ICP Europe, 42-52.

Les 7: Anderen trainen

Dit is de laatste sessie over de Discovery Group. Een van de uitdagingen van deze les is om iemand anders te gaan trainen om de DBS te gaan leiden. Dat is een belangrijk onderdeel van de missie: de heiligen toerusten zodat ze klaar zijn om eropuit te gaan om te wandelen in de goede werken die God voor hen heeft voorbereid! Het doel van deze les is dat je in staat bent om één persoon binnen je team te trainen om een vooraf gedefinieerde stap te zetten richting het leiden van een Discovery Group.

Video

Bekijk de video over hoe je anderen traint.

Hoe verander je een discipel in een discipelmaker? (Duur: 3:40).

Maak het praktisch

Stel jezelf een doel om iemand uit te nodigen om een kleine stap te zetten naar een leidende rol binnen de Discovery Group. Hoe gaat deze stap eruit zien?

Les 6: Adviezen

Deze les gaat over de Discovery Group. Tijdens dergelijke bijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van de Discovery Bible Study methode (DBS). Deze les gaat over de valkuilen en avonturen die op je pad komen bij het leiden van een groepsdiscussie. Deze les helpt je om te te reflecteren en verbeterpunten op te merken met betrekking tot het leiden van een Interculturele Discovery Group.

Video

Bekijk de video.

Wat doe je als de Discovery Bible Study niet zo leuk blijkt te zijn als je had verwacht? (Duur: 5:04).

Reflectie

In groepsdiscussies is het vanzelfsprekend dat je soms voor uitdagingen komt te staan, vooral als je samen bent met mensen met een andere culturele achtergrond!

 1. Wat zijn volgens jou de ingrediënten van een veilige omgeving voor een open groepsdiscussie?
 2. Bedenk een voorbeeld van een ‘moeilijk’ moment tijdens een groepsgesprek. Op welke manier was het een uitdaging voor de groep om met elkaar om te gaan? Iemand praatte bijvoorbeeld meteen de hele tijd, of je maakte een gênante situatie mee. Beschrijf een situatie die uitdagend was voor de groep. Waarom was dit zo lastig?

Les 5: De Basisprincipes van DBS

Deze les gaat over de Discovery Group (DG). Tijdens deze meetings wordt gebruik gemaakt van de Discovery Bible Study methode (DBS). Deze les gaat helemaal over het waarom en hoe van het leiden van een DG. Na deze les kun je de basisprincipes van de Discovery Bible Study methode succesvol toepassen in een interculturele groepssetting.

Video

Bekijk eerst de video en beantwoord de vragen.

Hoe help je zoekers om de stem van God uit de Schrift te horen? (Duur: 4:18).

Reflectie

 1. Het eerste deel van de DBS-methode begint heel simpel met de vraag: “Hoe was je week?”, gevolgd door vragen als: “Waar ben je dankbaar voor?” en “Wat zit je dwars?”. Waarom is het zo belangrijk om eerst dit soort vragen te stellen?
 2. Geef enkele praktijkvoorbeelden hoe je ervoor kunt zorgen dat de Bijbel voor zichzelf kan spreken tijdens het groepsgesprek?

Maak het praktisch

Begin met het oefenen van de DBS-methode met je groep. Zorg ervoor dat je de gegeven richtlijnen volgt! (Bekijk de Toolkit!) Het kan nuttig zijn om deel te nemen aan een andere Discovery Group in jouw stad of land om te leren hoe de methode in de praktijk werkt.

Nederlandse Track (1-4)

Geweldig dat je besloten hebt om te starten met basecamp 1. In vier lessen nemen wij je mee om succesvol een interculturele Alpha cursus te kunnen leiden. In deze speciale Nederlandse Track krijg je de alle Tool content in je eigen taal aangeboden. Dit gaat je helpen om goed voorbereid aan te schuiven bij de maandelijkse meetings.

Wat gaan we doen?

 • In de eerste les krijg je handvaten aangereikt om je eigen Alpha team samen te stellen en word je geïnspireerd om mensen uit te nodigen voor je eerste Alpha avond!
 • In de les die volgt leer je hoe je een gesprek in je Alpha group moet hosten in plaats van te leiden.
 • In les drie word je voorbereid om met je team een Alpha weekend te organiseren.
 • In de afsluitende les word je uitgedaagd om iemand anders te trainen in het leiden van de Alpha cursus.

Les 4: Verder na Alpha

In deze serie hebben wij het over de Alpha cursus. In vier lessen trainen wij jou om succesvol een interculturele Alpha cursus te leiden. De vorige les ging over de het weekend en gebedsministry. In deze laatste les gaat het over het trainen van anderen om de Alpha cursus te leiden. Tijdens je klim heb je samen met je team ervaren hoe het is om een Alpha cursus te geven. Waarom zou je alle energie die vrij gekomen is en de geleerde lessen niet inzetten of hergebruiken? In deze les helpen we je om een nieuwe leider te vinden die de volgende cursus zou kunnen gaan leiden!

Leiderschapspijplijn

Lees nu het artikel “Hoe train je nieuwe leiders tijdens je Alpha?”, waarin beschreven wordt hoe je leiders kunt vermenigvuldigen.

Reflectie

 1. Geef een omschrijving van de trainee waar je naar op zoek bent. Past iemand van jouw team goed in dit plaatje en wat zijn de volgende stappen om hem/haar te gaan trainen?
 2. Jezus nodigde de twaalf uit in Zijn leven. Waarom is het zo belangrijk om je leven met intimi te delen? Geef enkele voorbeelden hoe je dit principe in de praktijk zou kunnen brengen.

Les 3: Het Alpha weekend en gebedsministry

Gebed

In deze serie hebben wij het over de Alpha cursus. In vier lessen trainen wij jou om succesvol een interculturele Alpha cursus te leiden. De vorige les ging over de groepsdiscussie in de kleine groep. Nu gaan we verder met het Alpha weekend en hoe je vorm kan geven aan gebed tijdens dit weekend. Want wat komt er allemaal wel niet kijken bij het organiseren van het weekend? Hoe kan ik mijn team hier in meekrijgen? Daar gaat deze les over!

Het Alpha-weekend vindt normaal gesproken plaats tijdens de zevende week van de Alpha cursus. Het is een verandering om even weg te zijn van de drukte van het leven, zodat mensen vriendschappen kunnen opbouwen, ruimte hebben om na te denken over de reis tot nu toe en voor zich kunnen laten bidden.

Bekijk de video en beantwoord de vragen

Het Alpha weekend is het hoogtepunt van de cursus: de deelnemers kunnen zich openstellen voor meer van God en elkaar, en dat alles op een ontspannen manier. Overgenomen met toestemming (Alpha NL) (Tijdsduur: 29:09)

Reflectie

 1. Wat zijn jouw dromen voor het Alpha weekend?
 2. Maak een eenvoudig plan om het weekend goed te organiseren. Denk na over de doelen, het programma en de faciliteiten.
 3. Hoe ben je van plan om je team goed voor te bereiden op de gebedsministry tijdens het weekend?

Maak het praktisch!

 1. Bespreek met je team je vooropgezette plan om het Alpha weekend te organiseren. Hoe kan ieder een eigen rol innemen in het geheel?
 2. God wilt andere mensen zegenen door jou heen. Bidden voor anderen vereist een stap van geloof. Begin met je team te oefenen om voor elkaar te bidden. Daarbij kun je wennen aan hoe het voelt om iemand de handen op te leggen en te bidden: “Kom Heilige Geest!”.

Les 2: Het Groepsgesprek

In deze serie hebben wij het over de Alpha cursus. In vier lessen trainen wij jou om succesvol een interculturele Alpha cursus te leiden. In de vorige les hebben wij het gehad over de vorming van een team en het uitnodigen van mensen. Deze les gaat over het groepsgesprek. Want hoe kan je voorkomen zelf heel de tijd aan het woord te zijn in je Alpha groep? Hoe moet je een gesprek hosten? Daar gaat deze les over!

De principes van Alpha

Bekijk de video over de principes die Alpha aanreikt in het leiden van een kleine groep. Deze video is ontworpen om te kijken met je Alpha team.

Drie sleutels om de kleine groep goed te leiden zijn: liefde, luisteren en lachen. Overgenomen met toestemming (Alpha NL) (Tijdsduur: 25:53).
 1. De Alpha-groep is opgebouwd rond drie principes: liefde, luisteren en lachen. Beschrijf in je eigen woorden hoe je deze principes in de praktijk kan brengen tijdens de Alpha cursus.
 2. Nicky Gumbel stelt: “Probeer niet om de discussie te winnen, maar probeer de persoon te winnen”. Wat vind je van deze uitspraak?

Hosten of leiden?

Ga door met het bekijken van de Alpha-video over de discussie in kleine groepen en beantwoord de vraag.

“Bij Alpha willen wij dat alle deelnemers zich heel welkom voelen en de ruimte krijgen om hun mening te geven over het geloof en Jezus”. Overgenomen met toestemming (Alpha NL) (Tijdsduur: 3:44).

3. “Bij Alpha gaat het minder om het zijn van een leider in de kleine groep, maar meer om het hosten van een gesprek.” Welke verbeterpunten zie je om een betere gespreksleider van je Alpha groep te worden?

Les 1: Teamvorming en uitnodiging

In deze serie hebben wij het over de Alpha cursus. In vier lessen trainen wij jou om succesvol een interculturele Alpha cursus te leiden. Deze les gaat het over de vorming van een team en het uitnodigen van mensen. Want wat is een Alpha cursus zonder een team? Hoe kun je andere teamleden tot bloei laten komen? Welke rollen in het team zijn beschikbaar? En hoe kan je effectief mensen uitnodigen voor je eerste Alpha avond? Daar gaat deze les over!

Bekijk de video, maak aantekeningen en neem wat tijd om te reflecteren.

Eén belangrijke les is om mensen taken te geven die ze leuk vinden om te doen. Overgenomen met toestemming (Alpha NL) (Tijdsduur: 3:01).

Reflectie

 1. Wat zijn de belangrijkste rollen binnen een Alpha team?
 2. Noteer de namen van een paar mensen die goed in je team zouden passen.

Maak het praktisch!

Kom samen zodra je een Alpha team gevormd hebt en bespreek wat er georganiseerd moet worden voordat de Alpha-cursus begint.

 • Promoot een cultuur van gebed en bereid de Alpha cursus samen geestelijk voor: BID!
 • Verdeel de belangrijkste rollen in je team.
 • Bespreek hoe het Alpha team een warme en liefdevolle omgeving voor de deelnemers kan creëren, zodat nieuwkomers zich welkom voelen.

Uitnodigen

Maak het praktisch!

Het uitnodigen van gasten is een uitdaging! Breng je team bijeen, en ga als een team door de adviezen die Joost Klok geeft met betrekking tot dit onderwerp. Gebruik de lege gebedslijst.

Na het bidden, kan je de volgende vragen met je team bespreken:

1. Hoeveel nationaliteiten tel je? (want we willen communities planten die onze kleurrijke buurt representeren!)

2. Hoe gaan we als team deze mensen uitnodigen? Is het nodig om onze aanpak aan te passen aan diverse doelgroepen? (want we willen alle team leden actief betrokken zien in het uitnodigingen van mensen!)

Nederlandse Track (8-10)

Je bent nu aangekomen op basecamp 3. Je hebt een Alpha gedraaid, je bent aan de slag gegaan met een Discovery Group en op dit moment denk je na om de Missional Community vorm te geven. In drie lessen nemen we jou mee in het proces om een interculturele Missional Community te bouwen. In deze speciale Nederlandse Track krijg je de Tool content in je eigen taal aangeboden.

Wat gaan we doen?

 • In les 8 begin je na te denken, op basis van observaties en enquêtes, of de missie van je community gericht is op een plaats of een doelgroep.
 • In les 9 ontdek je of de Missional Community klaar is om te vermenigvuldigen.
 • In les 10 ontdekt hoe je iemand binnen je team verder kunt trainen om verdere stappen te zetten in het leiden van een Missional Community.

Wie?

De trainer van deze drie lessen is Rich Robinson (Catalyse Change).

Nederlandse Track (5-7)

Fijn dat je aangekomen bent op basecamp 2. Je bent aan de slag gegaan met Alpha en nu is het tijd om verder te gaan met de Discovery Group. In drie lessen nemen we jou mee in het proces om succesvol een interculturele Discovery Bible Study te leiden. In deze speciale Nederlandse Track krijg je de alle Tool content in je eigen taal aangeboden.

Wat gaan we doen?

 • In les 5 leer je meer over de basis principes van de Discovery Bible Study toegepast in een interculturele groepsetting.
 • In de les die volgt begin je te reflecteren en te ontdekken op welke manieren je het leiden van een Discovery Group op een hoger plan kunt krijgen.
 • In les 7 word je uitgedaagd om iemand in je team te trainen om een bepaalde stap te zetten in het leiden van een Discovery Group.

Wie?

De trainer van deze drie lessen is Theo Visser (Netwerkleider ICP EU).