Jezus zegent niet de hoorders, maar de daders van het woord. Het is belangrijk dat we doen wat Hij ons opdraagt. Daarom bestaat de laatste stap uit het in actie komen. Als op missie gaan begint met gebed, dan bidden we! 

 • Neem de tijd om stil te zijn. Bekijk de aantekeningen, herlees het bijbelgedeelte en vraag aan de Heer wat er nu belangrijk is als volgende stap. (Aan-)bid samen en deel je bevindingen met elkaar. 
 • Noteer wat de Heer duidelijk maakt en bespreek hoe je dat vorm kunt geven. Maak onderscheid tussen persoonlijke ontwikkelingen en dat wat je als team of kerk kunt doen. Beperk je daarin. Liever één doel die je goed uitvoert, dan vijf doelen waar je nauwelijks aan toe komt.  
 • Wat gaan jullie doen om het gebedsleven een nieuwe impuls te geven? Probeer zo concreet mogelijk te beschrijven: 
  • Waarom willen we dit? 
  • Wie gaat dit organiseren, voor wie? 
  • Wat gaan we doen? 
  • Waar vindt het plaats?  
  • Wanneer doen we dit en hoe vaak? 
  • Hoe pakken we dat praktisch aan? 

Tenslotte

Als je wilt groeien in persoonlijk aanbidding en gebed, dan raden we de podcastserie aan die speciaal voor interculturele kerkplantingsteams is gemaakt. Naast gebed wordt er gesproken over bijbel lezen, vasten en stilzijn. Je vindt de serie hier.