Skip to content

Welcome to church plants Norway

We dream of new churches that will model unity and foreshadow Gods plan of a unified bride from every tribe and language and people and nation. Therefore we want to support a growing movement of torchbearers of Christ from all ethnicities through intercultural churches.

Velkommen til kirkeplanter Norge

Vi drømmer om nye kirker som skal modellere enhet og forestille Guds plan for en samlet brud fra alle stammer og språk og folk og nasjoner. Derfor ønsker vi å støtte en økende bevegelse av Kristus fakkelbærere fra alle etnisiteter gjennom interkulturelle kirker.
Traning bg

Member

Profile coming soon

Line 346

Member

Profile coming soon

Traning bg

Member

Profile coming soon

Plant en kirke i ditt eget område
Line 346

Contact us!